Club Alfa Romeo Finland ry. - Perustettu 1979 - Käyttöehdot Tunnistaudu(sukunimi etunimi tai jäsentunnus)
Syyskokous 2021 + illallinen
, lauantai, alkaen klo 16:00, kestää 1h + illallinen

Paikka: Ilm. myöhemmin
Yhteyshenkilö: Auli Paananen 040 573 038

Ohjelma:
Esityslista Club Alfa-Romeo Finland r.y. syyskokouksessa 2021

1. Kokouksen avaus
2. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi pöytäkirjan tarkastajaa.
3. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen.
4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys.
5. Kerhon sääntöjen § 11 mukaiset asiat:
- päätetään seuraavan vuoden jäsen- ja liittymismaksun suuruudesta
- päätetään yhdistyksen seuraavan vuoden tulo- ja menoarviosta sekä toimintasuunnitelmasta
- valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet
- valitaan toiminnantarkastaja ja hänelle varahenkilö
6. Muut kokouskutsussa mainitut asiat
7. Alfa ja Romeo Cup -palkintojen jako
8. Kokouksen päättäminen

Jos haluat kokoukseen käsittelyyn asian, laita siitä tieto hallitukselle 15.9.2021 mennessä!

Ajo-ohje:Club Alfa Romeo Finland ry. PL 208, FIN-00181 HELSINKI