Club Alfa Romeo Finland ry - Perustettu 1979 - Käyttöehdot Tunnistaudu(sukunimi etunimi tai jäsentunnus)
UUSIEN AUTOJEN TAKUUEHDOT UUDISTUIVAT
03.07.2005, Hakulinen Yrjö


Lähde: Kuluttaja-lehti/internet
http://www.kuluttajavirasto.fi/user_nf/default.asp?id=17051&site=34&tmf=7418&root_id=7418&mode=readdoc

UUSIEN AUTOJEN TAKUUEHDOT UUDISTUIVAT
Huoltopaikan voi valita entistä vapaammin


Kuluttaja-asiamies ja Autotuojat ry ovat yhdessä laatineet uudistetut mallitakuuehdot kuluttajille tarjottaville uusille henkilö- ja pakettiautoille. Niiden mukaan kuluttajalla on velvollisuus huolehtia omistamastaan autosta huollattamalla sitä asianmukaisesti ja huolto-ohjelman mukaisesti. Takuu voi raueta, jos takuunantaja osoittaa, että autoon tulleen vian syynä on asianmukaisen huollon tai käyttöohjeen laiminlyönti, tapaturma tai muu asiakkaasta johtuva seikka.

Uusien mallitakuuehtojen mukaan kuluttaja voi valita korjaamon aiempaa vapaammin. Aikaisemmin kuluttajan oli teetettävä auton määräaikaishuollot maahantuojan valtuuttamassa korjaamossa uhalla, että takuu saattoi muuten raueta. Nyt hän voi valita itse, missä asiantuntevassa korjaamossa teettää autonsa määräaikaiset ja itse maksamansa huollot. Takuu on voimassa huoltopaikasta riippumatta, mutta voi edelleen raueta, jos takuunantaja osoittaa, että auton vika johtuu virheellisesti tai puutteellisesti tehdystä työstä. Takuukorjaus eli takuunantajan kustantama korjaus teetetään edelleen takuunantajan määrittelemissä korjaamoissa ja takuunantajan määrittelemillä osilla.

Uusissa takuuehdoissa todistustaakka on takuunantajalla. Hänen on osoitettava, että autoon tullut vika johtuu asiakkaasta, ennen kuin hän voi kieltäytyä takuuvelvoitteiden täyttämisestä. Tällainen asiakkaasta johtuva syy voi olla esimerkiksi tapaturma tai se, että asiakas on käsitellyt autoa käyttö- tai hoito-ohjeiden vastaisesti tai muuten väärin tai laiminlyönyt Suomessa voimassa olevan huolto-ohjelman mukaiset huollot.

Samalla kun kuluttajien valinnanvapaus lisääntyy, korostuu myös maahantuojasta riippumattomien huoltamoiden ja varaosia myyvien liikkeiden vastuu. Asiakkaan on voitava luottaa yritysten ammattitaitoon. Palvelun ja varaosien on oltava laadukkaita ja kuhunkin tilanteeseen sopivia. Yritykset vastaavat myymistään virheellisistä palveluista ja tuotteista. Jos virheellinen huolto tai varaosa on aiheuttanut vian ja sen seurauksena myös takuun raukeamisen, voi kuluttaja vaatia työn tehnyttä yritystä vastaamaan aiheuttamastaan vahingosta.

Uudistetut mallitakuuehdot pohjautuvat kuluttaja-asiamiehen yleisille mallitakuuehdoille. Niillä korvataan vuodelta 1994 peräisin olevat uusien autojen takuuehdot. Mallitakuuehtojen uudistamisen taustalla ovat kuluttajansuojalakiin vuoden 2002 alussa tulleet uudet säännökset siitä, mitä tietoja takuun antajan pitää antaa takuun sisällöstä, voimassaoloajasta ja -alueesta ja takuun rajoituksista sekä EY:n ns. ajoneuvojen ryhmäpoikkeusasetus. Kyseessä ovat ensimmäiset uuden kuluttajansuojalainsäädännön mukaiset takuuehdot, jotka kuluttaja-asiamies on hyväksynyt.Uudistetut uusien autojen takuuehdot
http://www.kuluttajavirasto.fi/user_nf/default.asp?site=34&tmf=6476&lmf=6534&id=17049&mode=readdoc

Lisätietoja: Kuluttajavirasto, lakimies Juha Eerikäinen, p. (09) 7726 7818; Autotuojat ry, toimitusjohtaja Pekka Puputti, p. (09) 6803 2010